Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Hoạt động cấp điện mới
 • Hợp đồng, thỏa thuận mua bán điện
 • Lập trạm biến áp
 • Thiết bị đo đếm
 • TÌM THẤY 19 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Đề nghị thay đổi vị trí thiết bị đo, đếm
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  Gia hạn hợp đồng mua bán điện
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  3
  Thay đổi chủ thể trên hợp đồng mua bán điện
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  Thay đổi định mức sử dụng điện
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  Thay đổi mục đích sử dụng điện
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  Thay thông tin đã đăng ký trên HĐMBĐ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  7
  Thủ tục cấp điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (thời gian dưới 12 tháng) từ lưới hạ thế
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  8
  Thủ tục cấp điện ngoài sinh hoạt có công suất lớn nhất từ 40KW trở lên từ lưới hạ thế
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  Thủ tục cấp điện ngoài sinh hoạt có công suất lớn nhất <40KW từ lưới hạ thế.
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  10
  Thủ tục cấp điện sinh hoạt từ lưới hạ thế
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2024
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2024
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  TTHC cung cấp DVCTT một phần 325
  TTHC cung cấp DVCTT toàn trình 0
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập